Do wyścigu pozostało

Program

XX Rekreacyjny Rajd Rowerowy

Ścieżkami Rowerowymi Miasta Katowice

14.09.2019r.

 

godz. 1100-1200 zapisy uczestników w wyznaczonych punktach startowych godz. 12.00 START trasa nr 1Janów -Ośrodek „BOLINA” ul. Leśnego potoku trasa nr 2 Kostuchna – Ośrodek „Bażantowo Sport” ul. Pijarska 3 trasa nr 3 Centrum, rejon Ronda gen. J. Ziętka – Park przy Pomniku Powstańców Śląskich  godz. 1200-1300 przyjazd uczestników na Camping 215 ul. Trzech Stawów 23 – Dolina Trzech Stawów (meta rajdu). godz. 12.30 /1300 rozpoczęcie pikniku prowadzenie Krzysztof Hanke kabaret RAK godz. 13.00/13.30 ogłoszenie wyników i wręczenie nagród : – dla najliczniejszej rodziny o tym samym nazwisku, – dla najmłodszego uczestnika rajdu – najstarszego uczestnika rajdu losowanie nagród rzeczowych wśród wszystkich uczestników rajdu ( na podstawie kuponów z numerem startowym) godz. 1500/ 15.30 zakończenie imprezy

Przyjazd uczestników nie jest limitowany czasem, każdy uczestnik Rajdu Rowerowego wybiera trasę wg uznania.

 

Opis tras

Trasa rowerowa nr 1 długość ok. 7 km:
Start
„Bolina” ul. Leśnego Potoku (Katowice – Janów):
Opis trasy:

Następnie prosto ul. Leśnego Potoku ok.1.5km, skręt w lewo do ul. Grodowej, prosto główną ulicą, następnie skręt w prawo do ul. Zamkowej (prosto około 1 km) , następnie skręt w prawo do ul. Oswobodzenia (prosto przejazd obok Galerii Wilson) , przejazd na wprost przez ul. Szopienicką,  odbijamy w prawo do ul. Transportowców, wjazd na ścieżkę rowerową, poruszamy się wzdłuż ścieżki w kierunku Doliny Trzech Stawów, następnie wjazd pod wiadukt (ul. Murckowska), w lewo ścieżką rowerową w kierunku Kempingu 215 – META.

Trasa rowerowa nr 2 długość ok. 14 km
Start
Bażantowo Sport ul. Pijarska 3:
Opis trasy:

Następnie ul. Hierowskiego dojeżdżamy do ul. Szarych Szeregów, mijamy restaurację „Anna Maria” →      dalej ul. Szarych Szeregów w lewo do Ścieżki Rowerowej nr 1, dalej przekroczenie ul. Cegielnia Murcki (poruszamy się przez Zespół Krajobrazowo – Przyrodniczy Źródła Kłodnicy) przekroczenie ul. 73 Pułku Piechoty  przez Muchowiec w kierunku Doliny Trzech Stawów do Kempingu 215 – META.

Trasa rowerowa nr 3 długość ok. 5 km
Start
Park przy Pomniku Powstańców Śląskich (rejon Ronda gen. J. Ziętka):
Opis trasy:

Skręt w prawo na czerwona trasę rowerową w kierunku Altusa, dalej trasą rowerową nr 1 przejazd obok Wydziału Prawa dalej na wprost Bulwarami Rawy, wjazd na wiadukt (ul. Murckowska), prosto ścieżką rowerową wzdłuż ul.Murckowskiej (pod wiaduktem), przed stacją paliw zjazd w kierunku stawu, dalej ścieżką rowerową do Kempingu 215 – META.

Regulamin

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Katowicach
40-425 Ul. Zofii Nałkowskiej 10a
Popularyzacja aktywnego wypoczynku, upowszechnienie sportu rodzinnego, poznawanie ścieżek rowerowych miasta Katowice
 • Termin:.14.09.2019r. (sobota)
 • Zapisy: 1100-1200
 • Start : godz. 1200
 
 
Punkty startowe:
 1. Kostuchna– Ośrodek „Bażantowo Sport” ul. Pijarska 3 – długość trasy ok.14km
 2. Janów – Ośrodek „Bolina” ul. Leśnego Potoku – długość trasy ok 7 km
 3. Centrum-Rejon Ronda gen. J. Ziętka Park przy Pomniku Powstańców Śląskich – długość trasy ok. 5 km

 

 

Meta Rajdu – Camping 215 – ul. Trzech Stawów 23 – Dolina Trzech Stawów

 • Zgłoszenia przyjmowane będą wyłącznie bezpośrednio u organizatora w punktach startowych w godz. 1100-1200
 • ­Organizator wprowadza limit uczestników Rajdu do 800 osób
 • Nie ma możliwości wpisania się na listę startową na mecie rajdu
 • W imprezie może uczestniczyć każdy chętny, który dokona zgłoszenia osobiście
  w wyznaczonych punktach startowych.
 • Rejestracja traktowana jest jako przyjęcie warunków regulaminu.
 • Dojazd do miejsc startu i wyjazd z miejsca mety odbywa się na własną odpowiedzialność
  i we własnym zakresie.
 • Przy dokonywaniu rejestracji uczestnik musi mieć dowód tożsamości ze zdjęciem
  w celu weryfikacji danych osobowych – w tym daty urodzenia
 • Osoby niepełnoletnie (nieposiadające uprawnień do samodzielnego poruszania się po drogach) mogą uczestniczyć w Rajdzie tylko pod opieką osób dorosłych.
 • Każdemu z uczestników zostanie przyznany numer startowy, który będzie brał udział w losowaniu nagród i będzie uprawniał do skorzystania z posiłku.
  Brak numeru wyklucza uczestnika z udziału w losowaniu.
 • Zaleca się posiadanie kasków (w szczególności przez dzieci).
 • Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność.
 • Uczestników rajdu nie obowiązuje opłata wpisowa.
 • Przyjazd na Camping 215 nie jest limitowany czasem.
 • Każda grupa uczestników rajdu będzie pilotowana przez członków Rodzinnego Klubu Turystyki Kolarskiej WAGABUNDA przy udziale służb policji Komendy Miejskiej
  i Straży Miejskiej w Katowicach oraz Stowarzyszenia Kulturalno-Sportowego Green
 • Szczegółowe informacje na stronie internetowej rajdrowerowy.katowice.pl

oraz telefonicznie : 32/ 253 76 54

Każdy uczestnik jest ubezpieczony od NNW przez organizatora

Zostaną przyznane nagrody dla:

 • najmłodszego uczestnika Rajdu (samodzielnie jeżdżącego rowerem wyposażonym
  w pedały) – opiekun musi okazać dokument potwierdzający datę urodzenia dziecka  
 • najstarszego uczestnika Rajdu (uczestnik zobowiązany jest okazać dokument tożsamości w celu weryfikacji daty urodzenia).
 • najliczniejszej rodziny (o tym samym nazwisku) uczestniczącej w Rajdzie

                                                

 

Wśród uczestników rajdu zostaną dodatkowo rozlosowane cenne nagrody.

Warunki uczestnictwa w losowaniu:

 • Każdy uczestnik musi zostać zapisany oraz zweryfikowany w biurze zawodów znajdującym się w jednym z trzech punktów startowych,
 • Każdy uczestnik musi posiadać numer startowy,
 • Każdy uczestnik musi wrzucić do pojemnika kupon konkursowy (perforowana część numeru startowego).

 

UWAGA: W przypadku niezgłoszenia się nagrodzonej osoby  (po trzykrotnym wezwaniu) nagroda przechodzi na kolejną osobę w danej kategorii lub nastąpi losowanie uzupełniające.

 
Organizator zapewnia na mecie rajdu ciepły posiłek
 1. W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), każdy z uczestników zobowiązany będzie
  do podania swoich danych osobowych oraz wyrażenia zgody na ich przetwarzanie przez MOSIR
  Wyrażenie zgody jest dobrowolne, lecz jej  brak uniemożliwi udział w imprezie, szczególnie w losowaniu nagród, w konkursach.
 • zgłoszenie udziału w rajdzie jest równoznaczne z wyrażeniem przez uczestnika zgody na opublikowanie jego wizerunku na łamach strony internetowej i w informacjach medialnych  Organizatora
 • uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych podczas  zapisu na liście startowej – w zakresie niezbędnym do realizacji imprezy,

Jednocześnie uczestnik oświadcza, że został poinformowany, iż:

 • administratorem danych osobowych uczestnika biegu jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
  w Katowicach, ul. Zofii Nałkowskiej 10a
 • dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z organizacją imprezy.

Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawienia

 • w imprezie mogą brać udział osoby bez jakichkolwiek przeciwwskazań lekarskich do udziału w zawodach sportowych, na własną odpowiedzialność;
 • organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas trwania Rajdu, dojazdu do punktów startu i powrotu z mety;
 • zgłoszenie udziału oznacza, że uczestnik akceptuje wszystkie ustalenia zawarte
  w regulaminie oraz że rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w imprezie: zagrożenie wypadkami; możliwość odniesienia obrażeń ciała; urazy fizyczne i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko;
 • organizator zapewnia opiekę medyczną podczas trwania imprezy;
 • na terenie Campingu nie będzie prowadzony depozyt;
 • uczestnicy mają obowiązek przestrzegania zasad przepisów prawa o ruchu drogowym, poleceń służb porządkowych – Policji, Straży Miejskiej, pilotów oraz poszanowania pozostałych uczestników rajdu.
 • organizator zastrzega, iż wszelkie skargi i zażalenia, będą przyjmowane oraz rozpatrywane do momentu zakończenia imprezy;
 • ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.

W sprawach spornych decyzję podejmuje Organizator;

 • organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia lub zmiany tras rajdu ze względu na złe warunki atmosferyczne lub wystąpienie nieprzewidzianych utrudnień na trasach,
  a w przypadkach szczególnych, do odwołania rajdu.

Do pobrania

Twoje imię i nazwisko lub Firma*

Telefon kontaktowy

Adres e-mail

Wpisz swoją wiadomość: